Preview

Медицинская иммунология

Расширенный поиск

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

https://doi.org/10.15789/1563-0625-2014-3-273-280

Полный текст:

Аннотация

У больных ревматоидным артритом повышено содержание фактора некроза опухоли-α
и интерферона-γ крови по сравнению с нормой. Увеличение уровня фактора некроза опухоли-α отмечается по мере роста активности воспалительного процесса, а также у больных с внесуставными
проявлениями заболевания. Концентрация интерферона-γ достоверно связана с активностью воспалительного процесса и продолжительностью ревматоидного артрита более 1 года. Содержание фактора некроза опухоли-α и интерферона-γ крови взаимосвязано с суставным синдромом и функциональным статусом больных ревматоидным артритом.

Об авторах

М. В. Пачкунова
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ярославль
Россия

к.м.н., старший лаборант кафедры терапии ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава РоссииТ. Г. Данилова
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ярославль
Россия

д.м.н., профессор кафедры терапии ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава РоссииЕ. В. Феофанова
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ярославль
Россия

аспирант кафедры терапии ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава РоссииСписок литературы

1. Balabanova R.M. Infliksimab: na vse li voprosy polucheny otvety za 10 let? [Infliksimab: whether on everything questions are received answers in 10 years]. Sovremennaya revmatologiya – Modern Rheumatology, 2010, no. 1, pp. 61-65.

2. Dem`yanov A.V., Kotov A.Yu., Simbirtsev A.S. Diagnosticheskaya tsennost` issledovaniya urovney tsitokinov v klinicheskoy praktike [The diagnostic value of research of levels of cytokines in clinical practice]. Tsitokiny i vospalenie – Cytokines and Inflammation, 2003, vol. 2, no. 3, pp. 20-35.

3. Zheleznikova G.F. Rol` gamma-interferona v immunopatogeneze infektsiy [Gamma interferon role in immunopathogenesis infections]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika – Clinical Laboratory Diagnostics, 2008, no. 4, pp. 3-8.

4. Karateev D.E. Voprosy bezopasnosti terapii ingibitorami FNO-α [The problems of the safety of therapy with tumor necrosis factor-α inhibitors]. Sovremennaya revmatologiya – Modern Rheumatology, 2009, no. 4, pp. 33-38.

5. Ketlinskiy S.A. Tsitokiny [Cytokines]. St. Petersburg, Foliant, 2008, 550 p.

6. Kologrivova E.N., Novitskiy V.V., Urazova O.I. Vliyanie persistentsii virusa prostogo gerpesa na produktsiyu tsitokinov immunokompetentnymi kletkami pri revmatoidnom artrite [Influence of herpes simplex virus persistence upon production of cytokines by Immunocompetent cells in rheumatoid arthritis]. Meditsinskaya immunologiya – Medical Immunology, 2009, no. 1, pp. 91-94.

7. Lukina G.V., Sigidin Ya.A., Andreeva L.Yu. Vliyanie antitsitokinovoy terapii na syvorotochnyy uroven`osnovnykh tsitokinov pri revmatoidnom artrite [Impact of anticytokine therapy on serum levels of major cytokines in rheumatoid arthritis]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya – Scientific-Practical Rheumatology, 2005, no. 3, pp. 75.

8. Luchikhina E.L., Karateev D.E. Aktual`nye voprosy primeneniya ingibitorov faktora nekroza opukholi α pri revmatoidnom artrite [Use of tumor necrosis factor-α inhibitors in rheumatoid arthritis: topical aspects]. Sovremennaya revmatologiya – Modern Rheumatology, 2008, no. 4, pp. 46-51.

9. Lysak N.V., Bugrova O.V., Leyzerman V.G. Immunologicheskie osobennosti rannego revmatoidnogo artrita [Immunological features of early rheumatoid arthritis]. Nauchno-meditsinskiy vestnik Tsentral`nogo Chernozem`ya – Scientific and Medical Messenger of the Central Chernozem Region, 2007, no. 30, pp. 131-136.

10. Mazurov V.I. Narusheniya immunoregulyatsii pri revmatoidnom artrite i puti ikh korrektsii [Immunoregulation violations at rheumatoid arthritis and way their correction]. Rossiyskie meditsinskie vest – Russian Medical Messages, 2008, vol. 13, no. 2, pp. 77-79.

11. Makovskiy A.A., Mel`nik I.V. Rol` tsitokinov v induktsii sistemnykh proyavleniy revmatoidnogo artrita i sistemnoy krasnoy volchanki [Role cytokines in induction of system manifestations of rheumatoid arthritis and system lupus erythematosus]. Voenno-meditsinskiy zhurnal – Military Medical Journal, 2001, no. 4, pp. 66-67.

12. Nasonov E.L. Farmakoterapiya revmatoidnogo artrita – sovremennye rekomendatsii [Pharmacotherapy of rheumatoid arthritis – modern recommendations]. Vrach – Practitioner, 2007, no. 1, pp. 38-42.

13. Nasonova V.A., Lukina G.V., Sigidin Ya.A. Neytralizatsiya IFN-γ – novoe napravlenie v terapii revmatoidnogo artrita [Neutralization IFN-gamma – the new direction in therapy of rheumatoid arthritis]. Terapevticheskiy arkhiv – Therapeutic Archive, 2008, vol. 80, no. 52, pp. 30-37.

14. Novikov A.A., Aleksandrova E.N., Diatroptova N.A., Nasonov E.L. Rol` tsitokinov v patogeneze revmatoidnogo artrita [Role cytokines in journal rheumatoid arthritis]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya –Scientific Practical Rheumatology, 2010, no. 2, pp. 71-82.

15. Novikov A.A., Aleksandrova E.N., Diatroptova N.A., Nasonov E.L. Mul`tipleksnyy analiz tsitokinovogo profilya syvorotki krovi i sinovial`noy zhidkosti u bol`nykh rannim revmatoidnym artritom [The multiplex analysis of a profile of cytokines of serum of blood and synovial liquid at patients early rheumatoid arthritis]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika – Clinical Laboratory Diagnostics, 2010, no. 9, p. 51.

16. Revmatologiya: natsional`noe rukovodstvo. Nasonova E.L., Nasonovoy V.A. [Rheumatology: national management. Ed. Nasonov E.L. Nasonova B.A.]. Moscow, GEOTAR-Media, 2008. 720 p.

17. Topicheva Z.S., Gladilin G.P., Zryachkin N.I. Dinamika aktivnosti tsitokinov syvorotki krovi bol`nykh revmatoidnym artritom [Dynamics of activity cytokines serum of blood of patients with rheumatoid arthritis]. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal – Saratov Scientific and Medical Journal, 2008, vol. 4, no. 22, pp. 56-58.

18. Atzeni F., Sarzi-Puttini P. Early rheumatoid arthritis. Reumatismo, 2007, vol. 59, no. 2, pp. 100-117.

19. Billiau A. Interferon-γ in autoimmunity. Cytokine Growth Factor Rev., 1996, vol. 7, no. 1, pp. 25-34.

20. Bingham Clifton O.J. The Pathogenesis of rheumatoid arthritis: Pivotal cytokines involved in bone degradation and inflammation. J. Rheumatol., 2002, vol. 29, no. 65, pp. 3-9.

21. Bradley J.R. TNF-mediated inflammatory disease. J. Pathol., 2008, vol. 214, no. 1, pp. 149-160.

22. Crow M.K. Type I interferon in organ-targeted autoimmune and inflammatory diseases. Arthritis Res Ther., 2010, vol. 12, no. 1, p. 5.

23. David J.P., Schett G. TNF and bone. Curr Dir Autoimmun., 2010, vol. 11, pp. 135-144.

24. Dayer J.M. Interleukin 1 or tumor necrosis factor alpha: Which is the real target in rheumatoid arthritis? J. Rheumatol., 2002, vol. 29, no. 65, pp. 10-15.

25. Dolhain R.J., ter Haar N.T., Hoefakker S., Tak P.P., de Ley M., Claassen E., Breedveld F.C., Miltenburg A.M. Increased expression of interferon (IFN)-gamma together with IFN-gamma receptor in the rheumatoid synovial membrane comparedwith synovium of patients with osteoarthritis. Br. J. Rheumatol., 1996, vol. 35, no. 1, pp. 24-32.

26. Doodes D., Cao Y., Hamel K.M., Wang Y., Rodeghero R.L., Mikecz K., Glant T.T., Iwakura Y., Finnegan A. IFN-gamma regulates the requirement for IL-17 in proteoglycan-induced arthritis. J. Immunol., 2010, vol. 184, no. 3, pp. 1552-1559.

27. Feldmann M., Maini S.R. Role of cytokines in rheumatoid arthritis: an education in pathophysiology and therapeutics. Immunol. Rev., 2008, vol. 223, no. 6, pp. 7-19.

28. Gottenberg J.E., Chiocchia G. Dendritic cells and interferon-mediated autoimmunity. Biochimie, 2007, vol. 89, no. 6-7, pp. 856-871.

29. Kunz M., Ibrahim S.M. Non-major histocompatibility complex rheumatoid arthritis susceptibility genes. Crit. Rev. Immunol., 2011, vol. 31, no. 2, pp. 99-114.

30. Manadan A.M., Block J.A. Rheumatoid arthritis: beyond tumor necrosis factor-alpha antagonists, B cell depletion, and T cell blockade. Am. J. Ther., 2008, vol. 15, no. 1, pp. 53-58.

31. McInnes I.B., O’Dell J.R. State-of-the-art: rheumatoid arthritis. Ann. Rheum. Dis., 2010, vol. 69, no. 11, pp. 1898-1906.

32. Meyer O. Interferons and autoimmune disorders. Joint Bone Spine, 2009, vol. 76, no. 5, pp. 464-473.

33. Michaud K., Wolfe F. Reduced mortality among rheumatoid arthritis patients treated with anti- TNF therapy and methotrexate. Ann. Rheum. Dis., 2004, vol. 50, no. 12, p. 4095.

34. Okamoto H., Hoshi D., Kiire A., Yamanaka H., Kamatani N. Molecular targets of rheumatoid arthritis. Inflamm. Allergy Drug Targets, 2008, vol. 7, no. 1, pp. 53-66.

35. Ursaciuc C., Surcel M., Ciotaru D., Dobre M., Pirvu I.R., Munteanu A.N., Alecu M., Huică R. Regulatory T cells and TH1/TH2 cytokines as immunodiagnosis keys in systemic autoimmune diseases. Roum. Arch. Microbiol. Immunol., 2010, vol. 69, no. 2, pp. 79-84.

36. Wallet M.A., Wallet S.M., Guiulfo G., Sleasman J.W., Goodenow M.M. IFNgamma primes macrophages for inflammatory activation by high molecular weight hyaluronan. Cell Immunol., 2010, vol. 262, no. 2, pp. 84-88.


Рецензия

Для цитирования:


Пачкунова М.В., Данилова Т.Г., Феофанова Е.В. ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ. Медицинская иммунология. 2014;16(3):273-280. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2014-3-273-280

For citation:


Pachkunova M.V., Danilova T.G., Feofanovа E.V. STUDIES OF SEVERAL BLOOD CYTOKINES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: CLINICAL AND IMMUNOLOGAL INTERRRELATIONS. Medical Immunology (Russia). 2014;16(3):273-280. (In Russ.) https://doi.org/10.15789/1563-0625-2014-3-273-280

Просмотров: 651


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0625 (Print)
ISSN 2313-741X (Online)