Preview

Медицинская иммунология

Расширенный поиск

ИММУНОПАТОГЕНЕЗ ПСОРИАЗА И ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА

https://doi.org/10.15789/1563-0625-2014-2-127-138

Полный текст:

Аннотация

Актуальность изучения псориаза (ПС) обусловлена ростом заболеваемости, учащением случаев тяжелых форм, таких как псориатический артрит (ПсА). Клиника и исход псориаза и псориатического артрита во многом зависят от степени иммунологических нарушений и дисбаланса цитокиновой регуляции межклеточных взаимодействий. В иммунопатогенезе ПС и ПсА ведущими являются иммунные нарушения, характеризующиеся девиацией цитокинового профиля по Th1-типу (TNFα, IL-2, IFNγ и др.). Проведен анализ данных литературы, раскрывающих особенности иммунопатогенеза ПС и ПсА в ассоциации с характером течения патологического процесса. Привлечено внимание к относительно новым и малоизученным данным о роли цитокинов, продуцируемых Th17- и Th22-клетками (IL-17, IL-22, IL-23, IL-26), подсемейства цитокинов IL-19 (IL-19, IL-20 и IL-24) в патогенезе ПС и ПсА. Поиск иммунологических маркеров риска развития ПС и ПсА является важным шагом персонализированного подхода к прогнозу их течения и формированию профилактических мероприятий с целью предупреждения прогрессирования патологии.

Об авторах

С. В. Смирнова
ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» СО РАМН, г. Красноярск
Россия

профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель отдела клинической иммунологии и клеточных технологий ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» СО РАМНМ. В. Смольникова
ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» СО РАМН, г. Красноярск
Россия

к.б.н., ведущий научный сотрудник, лаборатория клеточно-молекулярной физиологии и патологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» СО РАМНСписок литературы

1. Akhlupkina M.V., Svistunov A.A., Bakulev A.L., Zakharova N.B., Nikitina V.V. Osobennosti narusheniy v sisteme tsitokinov i lipidnogo obmena u bol`nykh psoriazom [Peculiarities of disorders in cytokine and lipid metabolism system in psoriasis patients]. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal – Saratov Journal of Medical Science, 2011, no. 2, pp. 434-437.

2. Badokin V.V. Sovremennaya terapiya psoriaticheskogo artrita [Modern treatment of psoriatic arthritis]. Consilium medicum: Zhurnal dokazatel`noy meditsiny dlya praktikuyushchikh vrachey – Consilium Medicum: Journal of Evidence-Based Medicine for Medical Practitioners, 2005, vol. 7, no. 3, pp. 181-188.

3. Bakulev A.L., Shagova Yu.V., Kozlova I.V. Psoriaz kak sistemnaya patologiya [Psoriasis as a systemic pathology]. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal – Saratov Journal of Medical Science, 2008, vol. 1, no. 19, pp. 13-20.

4. Bel`tyukova A.S. Soderzhanie i sintez tsitokinov pri psoriaze: Avtoref. diss. kand. med. nauk [Content and synthesis of cytokines in psoriasis. Autoref. Cand. med. sci. diss.]. St. Petersburg, 2009. 21 p.

5. Bel`tyukova A.S., Sysoev K.A., Il`ina T.N., Shemerovskaya T.G., Hobeysh M.M., Monakhov K.N., Totolian Areg A. Produktsiya tsitokinov v syvorotke krovi i moche patsientov psoriazom [Cytokine production in blood serum and urine in psoriasis patients]. Meditsinskaya immunologiya – Medical Immunology, 2009, vol. 11, no. 4, pp. 364.

6. Dovzhanskiy S.I., Pinson I.Yа. Geneticheskie i immunnye faktory v patogeneze psoriaza [Genetic and immune factors in the pathogenesis of psoriasis]. Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney – Russian Journal of Skin and Venereal Diseases, 2006, no. 1, pp. 14-19.

7. Zuev A.V., Dmitruk V.S., Solyatova V.M., Striga L.V., Kolupaeva E.E. Izuchenie lipidnogo spectra kozhi u bol`nykh psoriazom [The study of skin lipid profile in patients with psoriasis]. Klinicheskaya dermatologiya i venerologiya – Clinical Dermatology and Venereology, 2011, no. 2, pp. 25-27.

8. Ketlinskiy S.A. Th17 – novaya liniya differentsirovki T khelperov: obzor dannykh [Th17 as a new line of T helpers cell differentiation: a review of the data]. Tsitokiny i vospalenie – Cytokines and nflammation, 2009, vol. 8, no. 2, pp. 3-15.

9. Konenkov V.I., Smol`nikova M.V. Strukturnye osnovy i funktsional`naya znachimost` allel`nogo polimorfizma genov tsitokinov cheloveka i ikh retseptorov [The structure bases and functional value of the allelic polymorphism of the cytokine’s genes and genes of their receptors]. Meditsinskaya immunologiya – Medical Immunology, 2003, vol. 5, no. 1-2, pp. 11-28.

10. Korotaeva T.V., Loginova E.Yu., Novikov A.A., Klimova N.V., Aleksandrova E.N., Erdes Sh.F., Denisov L.N., Nasonov E.L., Firsov N.N. Tsitokinovyy profil` pri psoriaticheskom artrite: poisk vzaimosvyazey s vospaleniem i reologicheskimi svoystvami krovi [Cytokine profile in psoriatic arthritis: the search for association with inflammation and rheological properties of blood]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya – Scientific Practical Rheumatology, 2011, no. 1, pp. 27-32.

11. Kubanova A.A., Kubanov A.A., Nikolas Dzh.F., P`yuig L., Prints Dzh., Katunina O.R., Znamenskaya L.F. Immunnye mekhanizmy psoriaza. Novye strategii biologicheskoy terapii [Immune mechanisms of psoriasis. New strategies in biological therapy]. Vestnik dermatologii i venerologii – Journal of Dermatology and Venereology, 2010, no. 1, pp. 35-47.

12. Markusheva L.I., Samsonov V.A., Sarukhanova A.G. Otsenka produktsii razlichnykh tsitokinov u bol`nykh psoriazom ([Evaluation of production of various cytokines in patients with psoriasis]. Vestnik dermatologii i venerologii – Journal of Dermatology and Venereology, 2004, no. 4, pp. 4-6.

13. Molochkov V.A., Badokin V.V., Al`banova V.I., Volnukhin V.A. Psoriaz i psoriaticheskiy artrit [Psoriasis and psoriatic arthritis]. Moscow, KMK, 2007. 332 p.

14. Nikulin N.K., Shebashova N.V., Komarova V.D.. Analiz urovnya syvorotochnykh tsitokinov IL-4, IL-6, TNFα u bol`nykh psoriazom i psoriaticheskim artritom (Otechestvennaya dermatologiya 2000: problemy, poiski, resheniya) [Analysis of the level of serum cytokines IL-4, IL-6, TNF-α in patients with psoriasis and psoriatic arthritis. National Dermatology 2000: problems, finding, solutions]. Nizhny Novgorod, 2000, pp. 23-24.

15. Peslyak M.Yu. Model` patogeneza psoriaza. Chast` 2. Lokal`nye protsessy [Model for psoriasis pathogenesis. Chapter 2. Local processes]. Мoscow: MYPE, 2012. 116 p.

16. Petrova A.G. VICH-infektsiya v detskom vozraste. A.G. Petrova, V.T. Kiklevich, S.V. Smirnova. [Petrova A.G. HIV-infection in children. Petrova A.G., Kiklevich V.T., Smirnova S.V.]. Irkutsk, Papirus, 2007. 460 p.

17. Pinegin B.V., Ivanov O.L., Pinegin V.B. Rol` kletok immunnoy sistemy i tsitokinov v razvitii psoriaza [Role of cells of immune system and cytokines in psoriasis development]. Immunologiya – Immunology, 2012, no. 4, pp. 213- 219.

18. Prokhorenkov V.I., Vandysheva T.M. Lipidnyy obmen pri psoriaze i metody ego korrektsii [Lipid metabolism in psoriasis and methods of its correction]. Vestnik dermatologii i venerologii – Journal of Dermatology and Venereology, 2002, no. 3, pp. 17-24.

19. Slesarenko N.A., Ledvanov M.Yu., Dovzhanskiy S.I. Reaktsiya blasttransformatsii limfotsitov i interleykiny u bol`nykh krasnym ploskim lishaem i psoriazom [The reaction of lymphocyte blast transformation and interleukins in patients with lichen planus and psoriasis]. Vestnik dermatologii i venerologii – Journal of Dermatology and Venereology, 1995, no. 2, pp. 31-33.

20. Smirnova S.V., Smolnikova M.V., Raykova V.Yu. Kliniko-immunologicheskie osobennosti psoriaza [Clinical immunologic peculiarities of psoriasis]. Tsitokiny i vospalenie – Cytokins and Inflammation, 2010, vol. 9, no. 4, pp. 121-122.

21. Totolian A.A., Shemerovskaya T.G., Monakhov K.N., Sysoev K.A., Hobeysh M.M., Il`ina T.N., Bel`tyukova A.S., Ochelenko S.A. Ekspressiya FOXP3 v kozhe pri psoriaze [FOXP3 expression in skin under psoriasis]. Immunologiya – Immunology, 2009, no. 6, pp. 361-365.

22. Shemerovskaya T.G., Monakhov K.N., Sysoev K.A., Hobeysh M.M., Totolian Areg A., Il`ina T.N., Bel`tyukova A.S. Ekspressiya mRNK khemokinov i khemokinovykh retseptorov v kozhe bol`nykh psoriazom [mRNA expression of chemokines and chemokine receptors in skin in psoriasis patients]. Meditsinskaya immunologiya – Medical Immunology, 2008, no. 4-5, pp. 337-346.

23. Shimanovskiy N.L., Ukhina T.V., Vladimirova E.V. Liga A.B. Nekotorye aspekty etiologii i patogeneza psoriaza i poisk novykh lekarstvennykh soedineniy dlya ego terapii [Some aspects of psoriasis etiology and pathogenesis and the search for new drug compounds for its treatment]. Klinicheskaya dermatologiya i venerologiya – Clinical Dermatology and Venereology, 2008, no. 6, pp. 15-19.

24. Baker B.S., Fry L. The immunology of psoriasis. Br. J. Dermatol., 1992, vol. 126, pp. 1-9.

25. Baran W., Szepietowski J.C., Mazur G., Baran E. IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms in psoriasis vulgaris. Acta Derm Venereol., 2008, vol. 88, no. 2, pp. 113-116.

26. Barker J.N., Goodlad J.R., Ross E.L. Increased epidermal cell proliferation in normal human skin in vivo following administration of interferon-gamma. Am. J. Pathol., 1993, vol. 142, pp. 1091-1097.

27. Barton A.C. Genetic epidemiology. Psoriatic arthritis. Arthritis Res., 2002, vol. 4, no. 4, pp. 247-251.

28. Boniface K., Bernard F.X., Garcia M., Gurney A.L., Lecron J.C., Morel F. IL-22 inhibits epidermal differentiation and induces proinflammatory gene expression and migration of human keratinocytes. J. Immunol., 2005, vol. 174, no. 6, pp. 3695-3702.

29. Borghi A., Fogli E., Stignani M., Melchiorri L., Altieri E., Baricordi O., Rizzo R., Virgili A. Soluble human leukocyte antigen-G and interleukin-10 levels in plasma of psoriatic patients: preliminary study on a possible correlation between generalized immune status, treatments and disease. Arch. Dermatol. Res., 2008, vol. 300, no. 10, pp. 551-559.

30. Castells-Rodellas A., Castell J., Ramirez-Bosca A. Interleukin-6 in normal skin and psoriasis. Acta Dermatol. (Stockh)., 1992, vol. 72, pp. 165-168.

31. Debets R., Hegmans J.P., Croughs P., Troost R.J., Prins J.B., Benner R., Prens E.P. The IL-1 system in psoriatic skin: IL-1 antagonist sphere of influence in lesional psoriatic epidermis. J. Immunol., 1997, vol. 158, no. 6, pp. 2955-2963.

32. Eder L., Thavaneswaran A., Chandran V., Gladman D.D. Gender difference in disease expression, radiographic damage and disability among patients with psoriatic arthritis. Ann. Rheum. Dis., 2013, vol. 72, no. 4, pp. 578-582.

33. Elder J.T., Sartor C.I., Bowan D.K. Interleukin-6 in psoriasis: expression and mitogenicity studies. Arch. Dermatol. Res., 1993, vol. 284, pp. 324-332.

34. Finnegan A., Mikecz K., Tao P., Glant T.T. Proteoglycan (aggrecan)-induced arthritis in BALB/c mice is a Th1-type disease regulated by Th2 cytokines. J. Immunol., 1999, vol. 163, pp. 5383-5390.

35. Fujita H. The role of IL-22 and Th22 cells in human skin diseases. J. Dermato. Sci., 2013, [Epub ahead of print].

36. Gladman D.D. Psoriatic arthritis. In Ballieres Clinical Rheumatology. Classification and assessment of rheumatic disease: Part 1.Edited by Silman A.J., Symmons D.P.M. London: Balliere Tindall, 1995, рр. 319-329.

37. Gooper K.D., Hammerberg G., Baadsgaard Q. IL-I activity in induced in psoriatic skin. Decreased IL-2a and increased nonfunctional IL-1β. J. Immunol., 1990, vol. 144, pp. 4593-4603.

38. Gudjonsson J.E., Johnston A., Sigmundsdottir H., Valdimarsson H. Immunopathogenic mechanisms in psoriasis. Clin. Exp. Immunol., 2004, no. 135, pp. 1-8.

39. Hotard R.S., Feldman S.R., Fleischer A.B. Jr. Sex-specific differences in the treatment of severe psoriasis. J. Am. Acad. Dermatol., 2000, vol. 42, no. 4, pp. 620-623.

40. Jain S., Kaur I.R., Das S., Bhattacharya S.N., Singh A. T helper 1 to T helper 2 shift in cytokine expression: an autoregulatory process in superantigen-associated psoriasis progression? J. Med. Microbiol., 2009, vol. 58, no. 2, pp. 180-184.

41. Kane D.J., Gracie J.A., Karanam S. IL-12, IL-15 and IL-18 expression in psoriatic arthritis synovium. Arthritis Rheum., 2003, vol. 48, p. S55.

42. Kotake S.., Udagawa N., Takahashi N., Matsuzaki K., Itoh K., Ishiyama S., Saito S., Inoue K., Kamatani N., Gillespie M.T., Martin T.J., Suda T. IL-17 in synovial fluids from patients with rheumatoid arthritis is a potent stimulator of osteoclastogenesis. J. Clin Invest., 1999, vol. 103, no. 9, pp. 1345-1352.

43. Krueger J.G., Walters I.B., Miyazawa M., Gilleaudeau P., Hakimi J., Light S., Sherr A., Gottlieb A.B. Successful in vivo blockade of CD25 (high-affinity interleukin 2 receptor) on T cells by administration of humanized anti-Tac antibody to patients with psoriasis. J. Am. Acad. Dermatol., 2000, vol. 43, no. 3, pp. 448-458.

44. Kulke R., Todt-Pingel I., Rademacher D., R wert J., Schr der J.M, Christophers E. Co-Localized Overexpression of GRO-α and IL-8 mRNA is restricted to the supra-papillary layers of psoriatic lesions. J. Invest. Dermatol., 1996, vol. 106, no. 3, pp. 526-530.

45. Lacraz S., Nicod L.P., Chicheportiche R., Welgus H.G., Dayer J.M. IL-10 inhibits metalloproteinase and stimulates TIMP-1 production in human mononuclear phagocytes. J. Clin. Invest., 1995, vol. 96, no. 5, pp. 2304- 2310.

46. Ladizinski B., Lee K.C., Wilmer E., Alavi A., Mistry N., Sibbald R.G. A review of the clinical variants and the management of psoriasis. Adv. Skin Wound Care, 2013, vol. 26, no. 6, pp. 271-284.

47. Lee E., Trepicchio W.L., Oestreicher J.L., Pittman D., Wang F., Chamian F., Dhodapkar M., Krueger J.G. Increased expression of interleukin 23 p19 and p40 in lesional skin of patients with psoriasis vulgaris. J. Exp. Med., 2004, vol. 199, no. 1, pp. 125-130.

48. Lew W., Bowcock A.M., Krueger J.G. Psoriasis vulgaris: cutaneous lymphoid tissue supports T-cell activation and ‘Type 1’ inflammatory gene expression. Trends Immunol., 2004, vol. 25, no. 6, pp. 295-305.

49. Liu Y., Helms C., Liao W., Zaba L.C., Duan S., Gardner J., Wise C., Miner A., Malloy M.J., Pullinger C.R., Kane J.P., Saccone S., Worthington J., Bruce I., Kwok P.Y., Menter A., Krueger J., Barton A., Saccone N.L., Bowcock A.M. A genome-wide association study of psoriasis and psoriatic arthritis identifies new disease loci. PLoS Genet., 2008, vol. 28, no. 4 (3), p. e1000041.

50. Liu Y., Krueger J.G., Bowcock A.M. Psoriasis: genetic associations and immune system changes. Genes and Immunity, 2007, no. 8, pp. 1-12.

51. Lowes M.A., Kikuchi T., Fuentes-Duculan J., Cardinale I., Zaba L.C., Haider A.S., Bowman E.P., Krueger J.G. Psoriasis vulgaris lesions contain discrete populations of Th1 and Th17 T cells. J. Invest. Dermatol., 2008, vol. 128, no. 5, pp. 1207-1211.

52. Mee J.B., Cork M.J., di Giovine F.S., Duff G.W., Groves R.W. Interleukin-1: a key inflammatory mediator in psoriasis? Cytokine, 2006, vol. 33, no. 2, pp. 72-78.

53. Moll J.M, Wright V. Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum., 1973, vol. 3, no. 1, pp. 55-78.

54. Nickoloff B.J., Basham T.Y., Merigan T.C. Antiproliferative effects of recombinant alpha- and gammainterferons on cultured human keratinocytes. Lab Invest., 1994, vol. 51, pp. 697-701.

55. Nickoloff B.J., Karabin G.D., Mitra R.S. Cellular localization of interleukin-8 and its inducer, tumor necrosis factor alpha in psoriasis. Am. J. Pathol., 1991, vol. 138, pp. 129-40.

56. Nickoloff B.J. The cytokine network in psoriasis. Arch Dermatol., 1991, vol. 127, no. 6, pp. 871-884.

57. Nograles K.E, Brasington R.D, Bowcock A.M. New insights into the pathogenesis and genetics of psoriatic arthritis. Nat. Clin. Pract. Rheumatol., 2009, vol. 5, no. 2, pp. 83-91.

58. Parrish-Novak J., Foster D.C., Holly R.D., Clegg C.H. Interleukin-21 and the IL-21 receptor: novel effectors of NK and T cell responses. J. Leukoc. Biol., 2002, vol. 72, no. 5, pp. 856-863.

59. Partsch G., Steiner G., Leeb B.F., Dunky A., Br ll H., Smolen J.S. Highly increased levels of tumor necrosis factor-alpha and other proinflammatory cytokines in psoriatic arthritis synovial fluid. J. Rheumatol., 1997, vol. 24, no. 3, pp. 518-523.

60. Rahman P., Elder J.T. Genetic epidemiology of psoriasis and psoriatic arthritis. Ann. Rheum. Dis., 2005, vol. 64, suppl 2, pp. 37-39, disc. pp. 40-41.

61. Rahman P., Siannis F., Butt C., Farewell V., Peddle L., Pellett F., Gladman D. TNFalpha polymorphisms and risk of psoriatic arthritis. Ann. Rheum. Dis., 2006, vol. 65, no. 7, pp. 919-923.

62. Ritchlin C., Haas-Smith S.A., Hicks D., Cappuccio J., Osterland C.K., Looney R.J. Patterns of cytokine production in psoriatic synovium. J. Rheumatol., 1998, vol. 25, no. 8, pp. 1544-1552.

63. Szodoray P., Alex P., Chappell-Woodward C.M., Madland T.M., Knowlton N., Dozmorov I., Zeher M., Jarvis J.N., Nakken B., Brun J.G., Centola M. Circulating cytokines in Norwegian patients with psoriatic arthritis determined by a multiplex cytokine array system. Rheumatology (Oxford), 2007, vol. 46, no. 3, pp. 417-425.

64. Teunissen M.B., Koomen C.W., de Waal Malefyt R.,Wierenga E.A., Bos J.D. Interleukin-17 and interferongamma synergize in the enhancement of proinflammatory cytokine production by human keratinocytes. J. Invest Dermatol., 1998, vol. 111, no. 4, pp. 645-649.

65. Valdimarsson H. The genetic basis of psoriasis. Clin Dermatol., 2007, vol. 25, no. 6, pp. 563-567.

66. Wang F., Lee E., Lowes M.A., Haider A.S., Fuentes-Duculan J., Abello M.V. Chamian F., Cardinale I., Krueger J.G. Prominent production of IL-20 by CD68+/CD11c+ myeloid-derived cells in psoriasis: gene regulation and cellular effects. J. Invest Dermatol., 2006, vol. 126, no. 7, pp. 1590-1599.

67. Warren R.B., Smith R.L., Flynn E., Bowes J.; UKRAG Consortium, Eyre S., Worthington J., Barton A., Griffiths C.E. A systematic investigation of confirmed autoimmune loci in early-onset psoriasis reveals an association with IL2/IL21. Br. J. Dermatol., 2011, vol. 164, no. 3, pp. 660-664.

68. Wei L., Laurence A., Elias K.M., O’Shea J.J. IL-21 is produced by Th17 cells and drives IL-17 production in a STAT3-dependent manner. J. Biol. Chem., 2007, vol. 282, pp. 34605-34610.

69. Wong W.M., Howell W.M., Coy S.D., Cawley M.I., Smith J.L. Interleukin-2 is found in the synovium of psoriatic arthritis and spondyloarthritis, not in rheumatoid arthritis. Scand. J. Rheumatol., 1996, vol. 25, pp. 239-245.

70. Yago T., Nanke Y., Kawamoto M., Furuya T., Kobashigawa T., Kamatani N., Kotake S. IL-23 induces human osteoclastogenesis via IL-17 in vitro, and anti-IL-23 antibody attenuates collagen-induced arthritis in rats. Arthritis Res Ther., 2007, vol. 9, no. 5, pp. R96.

71. Zaba L.C., Cardinale I., Gilleaudeau P., Sullivan-Whalen M., Su rez-Fari as M., Fuentes-Duculan J., Novitskaya I., Khatcherian A., Bluth M.J., Lowes M.A., Krueger J.G. Amelioration of epidermal hyperplasia by TNF inhibition is associated with reduced Th17 responses. J. Exp. Med., 2007, vol. 204, no. 13, pp. 3183-3194.

72. Zhou L., Ivanov I.I., Spolski R., Min R., Shenderov K., Egawa T., Levy D.E., Leonard W.J., Littman D.R. IL-6 programs T(H)-17 cell differentiation by promoting sequential engagement of the IL-21 and IL-23 pathways. Nat. Immunol., 2007, vol. 8, no. 9, pp. 967-974.


Рецензия

Для цитирования:


Смирнова С.В., Смольникова М.В. ИММУНОПАТОГЕНЕЗ ПСОРИАЗА И ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА. Медицинская иммунология. 2014;16(2):127-138. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2014-2-127-138

For citation:


Smirnova S.V., Smolnikova M.V. IMMUNE PATHOGENESIS OF PSORIASIS AND PSORIATIC ARTHRITIS. Medical Immunology (Russia). 2014;16(2):127-138. (In Russ.) https://doi.org/10.15789/1563-0625-2014-2-127-138

Просмотров: 1113


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0625 (Print)
ISSN 2313-741X (Online)